MATERIAŁY
OGNIOTRWAŁE

Nasza Historia

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. powstały na majątku 10 zidentyfikowanych przedsiębiorstw górniczych i ceramicznych prywatnych niemieckich. Między innymi na bazie pierwszych w „Polskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych” PZMO.

1945

jako pierwsze przedsiębiorstwo w powiecie Bolesławiec. W skład majątku firmy weszło 20 złóż surowców ogniotrwałych, w tym 17 złóż kwarcytów i 3 złoża glin ogniotrwałych. Firma od początku jest firmą wielowydziałową co wynika z rodzaju działalności górniczej i produkcyjnej z dyrekcją w Bolesławcu.

1945

„Wydział Lisek” – Wydobyto pierwsze tony kwarcytu dla odbudowującego się przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce.

1947

„Czerwona Woda” – Rozpoczęto produkcję mas ogniotrwałych dla przemysłu odlewniczego w oparciu o własne złoża surowców.

1953

Uruchomiono nową kopalnię kwarcytu „Nawojów Łużycki” .

1957

Uruchomiono wydział produkcji materiałów ogniotrwałych „Czerna” gdzie produkowano materiały szamotowe.

1958

Powstaje baza transportowa, warsztaty i magazyny centralne przedsiębiorstwa.

1961

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy na wydziale materiałów ogniotrwałych „Zelczów” w Gościszowie produkcję betonów żaroodpornych.

1973

Uruchomienie produkcji pierwszych betonów ogniotrwałych.

1981

Uruchomiono produkcję cegieł klinkierowych na wydziale „Czerna”.

1990

Na wydziale materiałów ogniotrwałych „Zelczów” w Gościszowie rozpoczęto produkcję betonów niskocementowych.

2006

Uruchomiono zakład przeróbczy iłów ceramicznych jasno wypalających się przy kopalni Czerwona Woda i od tego momentu następuje „krok milowy” w produkcji mas ceramicznych dla przemysłu ceramiki płytek podłogowych, ceramiki sanitarnej i ceramiki artystycznej, a także ceramiki ogniotrwałej i technicznej. Aktualnie powstają metodą wzbogacania surowce, które nie występują w naturalnym środowisku geologicznym, mają natomiast kapitalne znaczenie dla przemysłu ceramicznego.

2010

Następuje dynamiczny rozwój technologii betonów ogniotrwałych na wydziale materiałów ogniotrwałych w Gościszowie. Powstają betony stosowane w hutach stali, elektrowniach, cementowniach, hutach miedzi, odlewniach aluminium, odlewniach żeliwa i staliwa i wielu innych ciekawych zastosowaniach. Obsługujemy wyłączny kontrakt produkcji i dostaw materiałów do budowy spalarni odpadów niebezpiecznych i medycznych. Na bazie nowoczesnych betonów ogniotrwałych zbudowano ponad 150 kotłów na biomasę o wielkości do 5 MW.

Aktualnie specjalizujemy się w produkcji betonów ogniotrwałych trudnych technicznie i niestandardowych tzw. „szytych na miarę”.

Dostarczamy wysokiej jakości

Surowce Ceramiczne

Do dyspozycji naszych Kontrahentów oddajemy gliny wzbogacone (w tym m.in. glina ceramiczna) oraz masy typu kwarcoplast o dużej ponadprzeciętnej odporności na wysokie temperatury.

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Kim jest

Odbiorca naszych

materiałów ogniotrwałych

W zakresie produkcji wysokogatunkowych ogniotrwałych prefabrykatów betonowych współpracujemy m.in. z przedsiębiorstwami sektorów elektrociepłowniczego i energetycznego, w których nasze produkty są wykorzystywane bezpośrednio przy procesach wytwarzania energii.

Odbiorcami materiałów BZMO Bolesławiec są także wiodące polskie i europejskie spalarnie odpadów (dostarczamy materiały wykorzystywane przy budowie kotłów na biomasę), a także branża ceramiczna, cementowa i koksownicza. Na nasze portfolio klienckie składają się również odlewnie żeliwa oraz huty stali, żelaza oraz metali nieżelaznych. Zapewniamy, że produkowane przez BZMO Bolesławiec betony ogniotrwałe gwarantują optymalne warunki pracy dla każdej gałęzi przemysłu.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. betony: specjalistyczne, niskocementowe, żaroodporne, izolacyjne, konwencjonalne, a wśród nich m.in. betony boksytowe, szamotowe, andaluzytowe, korundowe oraz betony na bazie węglika krzemu

wydobycie złóż surowców ogniotrwałych

Bolesławiec

Kontakt

Bolesławieckie Zakłady Materiałów

Ogniotrwałych Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 8

59-700 Bolesławiec

Copyright 2018. BZMO Bolesławiec

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec, tel: +48 732 36 61, e-mail: bzmo@bzmo.com.pl

Copyright 2018. BZMO Bolesławiec