Produkcja betonów oraz prefabrykatów i materiałów ogniotrwałych

Nasza Historia

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. powstały na majątku 10 zidentyfikowanych przedsiębiorstw górniczych i ceramicznych prywatnych niemieckich. Między innymi na bazie pierwszych w „Polskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych” PZMO.

1945

Jako pierwsze przedsiębiorstwo w powiecie Bolesławiec. W skład majątku firmy weszło 20 złóż surowców ogniotrwałych, w tym 17 złóż kwarcytów i 3 złoża glin ogniotrwałych. Firma od początku jest firmą wielowydziałową co wynika z rodzaju działalności górniczej i produkcyjnej z dyrekcją w Bolesławcu.

1945

„Wydział Lisek” – Wydobyto pierwsze tony kwarcytu dla odbudowującego się przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce.

1947

„Czerwona Woda” – Rozpoczęto produkcję mas ogniotrwałych dla przemysłu odlewniczego w oparciu o własne złoża surowców.

1953

Uruchomiono nową kopalnię kwarcytu „Nawojów Łużycki” .

1957

Uruchomiono wydział produkcji materiałów ogniotrwałych „Czerna”, gdzie produkowano materiały szamotowe.

1958

Powstaje baza transportowa, warsztaty i magazyny centralne przedsiębiorstwa.

1961

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy produkcję betonów żaroodpornych na wydziale materiałów ogniotrwałych „Zelczów” w Gościszowie.

1973

Uruchomienie produkcji pierwszych betonów ogniotrwałych.

1981

Uruchomiono produkcję cegieł klinkierowych na wydziale „Czerna”.

1990

Na wydziale materiałów ogniotrwałych „Zelczów” w Gościszowie rozpoczęto produkcję betonów niskocementowych.

2006

Uruchomiono zakład przeróbczyiłów ceramicznych jasno wypalającychsięprzy kopalni „Czerwona Woda” i od tego momentu następuje „krok milowy” w produkcji mas ceramicznych dla przemysłu ceramiki płytek podłogowych, ceramiki sanitarnej i ceramiki artystycznej, a także ceramiki ogniotrwałej i technicznej. Aktualnie powstająmetodą wzbogacania surowce, które nie występują w naturalnym środowisku geologicznym, mają natomiast ogromne znaczenie dla przemysłu ceramicznego.

2010

Następuje dynamiczny rozwój technologii betonów ogniotrwałych na wydziale materiałów ogniotrwałych w Gościszowie. Powstają betony stosowane w hutach stali, elektrowniach, cementowniach, hutach miedzi, odlewniach aluminium, odlewniach żeliwa i staliwa oraz wielu innych zastosowaniach. Obsługujemy wyłączny kontrakt produkcji i dostaw materiałów do budowy spalarni odpadów niebezpiecznych i medycznych. Na bazie nowoczesnych betonów ogniotrwałych zbudowano ponad 150 kotłów na biomasę o wielkości do 5 MW.

Aktualnie specjalizujemy się w produkcji betonów ogniotrwałych trudnych technicznie i niestandardowych, tzw. „szytych na miarę”.

Dostarczamy wysokiej jakości surowce ceramiczne

Do dyspozycji naszych Kontrahentów oddajemy gliny wzbogacone (w tym miedzy innymi glina ceramiczna) oraz masy typu kwarcoplast o dużej odporności na wysokie temperatury.

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Kim jest odbiorca naszych materiałów ogniotrwałych?

W zakresie produkcji wysokogatunkowych ogniotrwałych prefabrykatów betonowych współpracujemy między innymi z przedsiębiorstwami sektorów elektrociepłowniczego i energetycznego, w których nasze produkty są wykorzystywane bezpośrednio przy procesach wytwarzania energii.

Odbiorcami materiałów BZMO Bolesławiec są także wiodące polskie i europejskie spalarnie odpadów (dostarczamy materiały wykorzystywane przy budowie kotłów na biomasę), a także branża ceramiczna, cementowa i koksownicza. Na nasze portfolio klienckie składają się również odlewnie żeliwa oraz huty stali, żelaza oraz metali nieżelaznych. Zapewniamy, że produkowane przez BZMO Bolesławiec betony ogniotrwałe gwarantują optymalne warunki pracy dla każdej gałęzi przemysłu.

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi betony specjalistyczne, niskocementowe, żaroodporne, izolacyjne i konwencjonalne, a wśród nich między innymi betony boksytowe, szamotowe, andaluzytowe, korundowe oraz betony na bazie węglika krzemu.

wydobycie złóż surowców ogniotrwałych

Kontakt

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z.o.o

ul. Tadeusza Kościuszki 8

59-700 Bolesławiec