Czym charakteryzują się zaprawy izolacyjne?

Zaprawy murarskie służą do prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych, zwykle łączenia ze sobą produktów murarskich stosowanych do np. wznoszenia murów. W podstawowej wersji to mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem, lub innym wypełnieniem, mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stan stały. Na czym polega wyjątkowość zapraw izolacyjnych?

Do czego można użyć zapraw budowlanych?

Zaprawy w budownictwie mogą być używane do wspomnianego łączenia w jedną całość różnych elementów typu cegieł w murze, fragmentów licujących ścianę z murem. To również popularny materiał do wypełnienia spoin, przez co mogą być równomiernie przenoszone obciążenia i uszczelnienie elementów budowli. Zaprawy mogą być podstawowym elementem do ochrony elementów obiektu przed wpływami atmosferycznymi, nadania estetycznego wyglądu tynków ścian, stropów — nie mówiąc o produkcji wyrobów budowlanych jak pustaki ścienne, stropowe, bloczki. Poza tradycyjnymi rodzajami gipsów dzielonych ze względu na rodzaj spoiwa występują zaprawy specjalne.

Jakie jest zastosowanie zapraw izolacyjnych?

Do zapraw specjalnych zaliczyć można mieszaniny oparte na kruszywie barytowym stosowanym jako osłony przy promieniowaniu jonizującym, wodoszczelne, ogniotrwałe (powstałe z proszku szamotowego lub glin ogniotrwałych zmieszanych z wodą), ciepłochronne o podstawie cementowo-wapiennym z zastosowaniem lekkich kruszyw, np. do murowania ścian z bloczków pianobetonowych.

Zaprawy izolacyjne mają oznaczenie T, które świadczą o ich właściwościach termicznych, używa się ich do zabezpieczenia przed przenikaniem wody i wilgoci, ze względu na dość dużą elastyczność i ponadprzeciętną wodoszczelność to podstawowy materiał do zabezpieczenia naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych w połączeniach: ściana-ściana, ściana-posadzka, ściana-balkon, ściana-taras. Użyty do ich produkcji materiału ogniotrwałego wykorzystywanego głównie w sektorze elektrociepłowniczym i energetycznym.