pl
gb

CONTACT

Office

☎+48 732 36 61 do 64
+48 516 129 714
@ bzmo@bzmo.com.pl

Purchasing & Sales Department

Karolina Świdkiewicz
☎ +48 75 732 28 94
☎+48 75 732 36 61 do 64
+48 516 129 724
@ handlowy@bzmo.com.pl

Anwalt im Büro

Trade, Technology and Development Department  – Technical advice


Sebastian Lellek
☎+48 732 36 61 do 64
+48 600 357 330
@ lellek@bzmo.com.pl

Daniel Kujawiakowski
+48 75 736 33 88
+48 606 392 780
@ kujawiakowski@bzmo.com.pl

Bolesławieckie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 8
59-700 Bolesławiec

Anwalt im Büro