OFERTA

Oferta

Bolesławieckie Zakłady

Materiałów Ogniotrwałych

Pragniemy stale udoskonalać nasze produkty i poszerzać zakres oferowanych wyrobów, poprzez bezpośrednią rozmowę z Klientem oraz współpracę z organizacjami związanymi z branżą materiałów ogniotrwałych i ceramiką.

Dzięki codziennej współpracy z polskimi i zagranicznymi kontrahentami na bieżąco zdobywamy nową wiedzę i jakość!

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o. o. to lider wśród producentów glinokrzemianowych wyrobów ogniotrwałych w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, projektantów i wykonawców oferujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii materiałów ogniotrwałych.

Istotną pozycję w programie produkcyjnym BZMO sp. z o.o. stanowią wyspecjalizowane betony ogniotrwałe produkowane na zamówienie poszczególnych gałęzi przemysłu między innymi hutniczego, odlewniczego, energetycznego czy ceramicznego. W grupie tej można wyłonić betony do monolitycznych wyłożeń odpornych na ciekłe aluminium, miedź oraz betony prefabrykowane, których odbiorcami są najwięksi producenci ceramik budowlanych, spalarnie odpadów bądź huty. Dzięki ścisłej współpracy z klientami firma stale poszerza swoją ofertę produktową.

Niezawodność i najwyższa jakość naszych produktów to efekt długoletniej tradycji połączonej z nowoczesną technologią.

Dział Kontroli i Technologii, konsekwentnie realizuje proces modernizacyjny, który objął dwa wydziały produkcyjne. Wyraża się to uzyskaniem i utrzymaniem wysokich parametrów wytrzymałościowych, jakościowych oraz odpornościowych naszych materiałów.

MATERIAŁY
OGNIOTRWAŁE

SUROWCE
CERAMICZNE

Copyright 2018. BZMO Bolesławiec

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec, tel: +48 732 36 61, e-mail: bzmo@bzmo.com.pl

Copyright 2018. BZMO Bolesławiec